Stavební činnost D&Z

image002Společnost D&Z spol. s.r.o. provádí výstavbu, opravy, rekonstrukce vodovodních i kanalizačních řadů a přípojek a podílí se na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních zejména v oblasti hlavního města Prahy a blízkém okolí.

Společnost realizuje zakázky v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů. K veškerým činnostem v uvedené oblasti je společnost vybavena příslušnými oprávněními včetně oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Dlouholetá zkušenost vedoucích technických pracovníků i zaměstnanců dělnických profesí, materiální a technická vybavenost společnosti technikou i špičkovými měřícími a diagnostickými přístroji jsou zárukou kvalitního provedení díla.

 www.dzpraha.cz